Категорија: Соопштенија

Информација во врска со кесите за транспорт на стоки

Законот за изменување и дополнување на Законот за управување со пакување и отпад од пакување, објавен во Службен весник на Република Македонија бр.6/2012 од 13.01.2012 година, беше донесен со цел да се спречи, односно да се намали штетното влијание врз животната средина предизвикано од прекумерната употреба на пластичните кеси кои претставуваат големо оптоварување на животната… Прочитај повеќе »