Категорија: Соопштенија

ИНФОРМАЦИЈА ДО МЕДИУМИ

Ве информираме дека на 20 ноември 2014 г. заменик министерот за животна средина и просторно планирање, Стево Темелковски ќе се обрати на Заедничкиот  состанок на членките на Монтреалскиот протокол за супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка и Виенската конвенција за заштита на озонската обвивка, кој од  17 – 21.11.2014 година ќе се одржува во Париз,… Прочитај повеќе »

СООПШТЕНИЕ  ДО МЕДИУМИ

Ве информираме дека заменик министерот за животна средина и просторно планирање, м-р Стево Темелковски ќе се обрати на настанот за претставување на клучните наоди на Иницијалниот извештај за категоризација на Преспанското, Охридското и Скадарското Езеро подготвен во согласност со Рамковната директива за води на ЕУ. Настанот ќе се одржи на 18 ноември 2014г. (вторник), во… Прочитај повеќе »

ИНФОРМАЦИЈА ДО МЕДИУМИ

Почитувани, Ве информираме дека утре, на 13.11.2014г.(четврток), во 11:00 часот, министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири ќе се обрати на доделувањето на опремата за собирање и рециклирање на средства за ладење на бесплатно користење на сервисери на ладилни уреди. Настанот ќе се одржи во просториите на Шмит Карго Бул (Schmitz Cargo Bull),  во населба… Прочитај повеќе »