Архива

Прв состанок на Интерес Групата за Користење на земјиштето и Просторно планирање

(19-20.09.2012 год.) Во Копенхаген – Данска, се одржа првиот состанок на Интерес групата за Користење на земјиштето и Просторно планирање, инициран од страна на Европската агенција за животна средина. На работилницата во Копенхаген учествуваше Дејан Гаџовски, претставник од Секторот за Просторно планирање во рамки на Министерството за животна средина и просторно планирање. Целта на оваа… Прочитај повеќе »

Во рамките на твининг проектот „Зајакнување на капацитетите на централно и локално ниво во управувањето со животната средина во областа на квалитетот на воздухот„во текот на 2012 година се одржаа следните работилници и обуки

6.9.2012 – Работилница за претставниците од најголемите индустриски претпријатија во врска со презентација на Упатството за мерење на емисии На оваа работилницата учествуваа претставници од индутрискиот сектор и приватните компании кои вршат мерења на емисии. Оваа работилница предизвика огромно интересирање и имаше одлична посетеност. На работилницата беа презентирани практични примери од Упатството за користење на… Прочитај повеќе »

Заврши Проектот “Имплементација и ратификација на Протоколот за тешки метали, Протоколот за POPs, и Гутенбуршки протокол”

(05.09.2012) Проектот “Имплементација и ратификација на Протоколот за тешки метали, Протоколот за POPs, и Гутенбуршки протокол” имаше за цел да им помогне на земјите од Западен Балкан преку подготовка на акциони планови да ги ратификуваат наведените протоколи и да имплементираат дел од нивните барања. Проектот беше координиран од страна на UNECE, а за секоја од… Прочитај повеќе »