Архива

Одржан работен состанок за изработка на извештаи за состојбата на животната средина

Одржан работен состанок за изработка на извештаи за состојбата на животната средина

(22-23.04.2013) Во организација на Европската агенција за животна средина, во Копенхаген, Данска се одржа работен состанок за изработка на извештаи за состојбата на животната средина. На состанокот беа дадени насоки за воспоставување инвентар за изготвените извештаи на национално ниво SERIS (Заеднички информативен систем за извештаи за животна средина на Европа). Воспоставување на директна врска помеѓу… Прочитај повеќе »

Одржан работен состанок за индикатори за животна средина и мониторинг

Одржан работен состанок за индикатори за животна средина и мониторинг

(15-18.04.2013) Во организација на на UNECE (Економска комисија за Европа на Обединетите нации) и UNSD (Секторот за статистика на Обединетите нации), во периодот од 15.04 до 18.04.2013 година во Женева, Швајцарија се одржa работен состанок за индикатори за животна средина и мониторинг. На состанокот учествуваа претставници од ЕЕССА земјите, Македонија, Србија, Хрватска, Словенија, Австрија, Швајцарија,… Прочитај повеќе »

Деветта GLOBE конференција,Талин, Естонија

Деветта GLOBE конференција,Талин, Естонија

(09-12.04.2013) Во организација на GLOBE – Глобално учење и набљудување во полза на животната средина, која активно се спроведува во повеќе од 100 земји во светот, меѓу кои и Република Македонија, во Талин, Естонија се одржа деветтата GLOBE конференција на која учествуваа Националните координатори на ситез емји од Европа и Евроазија. На конференцијата учествуваапретставници од… Прочитај повеќе »