Архива

Учество на првиот регионален вебинар на тема „Политика за информирање за квалитетот на воздухот во врска со здравјето и јавноста“

(16.12.2020) Во рамките на проектот „Подобрено следење и проценка на животната средина за поддршка на Агендата за одржлив развој во Југоисточна Европа, Централна Азија и Кавказ до 2030 година“   на 22-та сесија на Работната група за мониторинг и проценка на животната средина каде беа презентирани следните чекори во спроведувањето на горенаведениот проект, на 16 декември… Прочитај повеќе »

Состанок за квалитет на воздухот за “градско рангирање”

На 23ти септември 2020 година во организација на Европската агенција за животна средина беше одржан online состанок преку платформата Microsoft Teams. Целта на овој состанок беше да се презентира нова web страна на која е претставено рангирање на градовите спрема концентрацијата на суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри – РМ2,5. Градовите се рангирани врз… Прочитај повеќе »

Состанок од Експертска мисија за имлементација на директивата NEC 2016/2248 во областа на емисии од транспортот

На 22.09.2020 година на WebEx, се оддржа почетен состанок од Експертска мисија за имлементација на директивата NEC 2016/2248 во областа на емисии од транспортот. На состанокот од Македонскиот информативниот центар за животна средина присуствуваа: м-р Александра Несторовска-Крстеска – Советник и м-р Мартина Спасовска – советник. Тие работат на проблематиката на емисии во воздухот од сообраќај… Прочитај повеќе »