Архива

Учество на 23-ти состанок на Работната група за мониторинг и оцена на животната средина (WGEMA)

На 04 и 05.05.2021година виртуелно, се одржа 23-ти состанок на Работната група за мониторинг и оцена на животната средина (WGEMA) во организација на Економската комисија за Европа во рамките на Обединетите Нации (UNECE). На состанокот на Работната група за мониторинг и оцена на животната средина учествуваше Катерина Николовска, досегашен претседавач со работната група, која беше… Прочитај повеќе »

Прва заедничка GLOBE on-line обука за професорите од Северна Македонија, Хрватска и Словенија

(22 и 23.04.2021) По повод 22 април, Денот на планетата Земја и рестартирање на GLOBE Програмата во Северна Македонија, на 22 и 23.04.2021, со учество на 159 учесници од Северна Македонија, Хрватска и Словенија се одржа Прва заедничка GLOBE on-line обука за професорите од Северна Македонија, Хрватска и Словенија. На обуката како гости се приклучија… Прочитај повеќе »

Учество на виртуелен NRC SoE состанок за презентација на националните извештаи за состојбата на животната средина на Северна Македонија и Ирска

На 23 март 2021 се одржа состанок во форма на онлајн вебинар на тема – Презентирање на националните извештаи за состојбата на животната средина на Северна Македонија и Ирска, во организација на Европската агенција за животна средина. На состанокот од Македонски Информативен центар за животна средина, учествуваше Катерина Николовска, како Национален референтен центар за известување… Прочитај повеќе »