Архива

Учество на виртуелен состанок на националните GLOBE координатори

На 04.02.2021година, се одржа виртуелен состанок на националните GLOBE координатори од сите земји од Европа, вклучени во програмата GLOBE – Глобално учење и набљудување во полза на животната средина, односно вкупно учествуваа претставници од 27 земји. На состанокот од Македонски Информативен центар за животна средина, учествуваше Катерина Николовска, која ги спроведува активностите на GLOBE Програмата… Прочитај повеќе »

Учество на виртуелна Годишна конференција за Унапредување на Индикаторите на ЕЕА

На 22 Јануари 2021 се одржа состанок во форма на онлајн вебинар на тема – Унапредување на Индикаторите на ЕЕА, во организација на Европсдката агенција за животна средина. На состанокот од Македонски Информативен центар за животна средина, учествуваше Катерина Николовска, како Национален референтен центар за известување за состојбата на животната средина. На овој вебинар беше… Прочитај повеќе »

Учество на првиот регионален вебинар на тема „Политика за информирање за квалитетот на воздухот во врска со здравјето и јавноста“

(16.12.2020) Во рамките на проектот „Подобрено следење и проценка на животната средина за поддршка на Агендата за одржлив развој во Југоисточна Европа, Централна Азија и Кавказ до 2030 година“   на 22-та сесија на Работната група за мониторинг и проценка на животната средина каде беа презентирани следните чекори во спроведувањето на горенаведениот проект, на 16 декември… Прочитај повеќе »