Ftesë për pjesëmarrje në debatin publik mbi Raportin për vlerësimin strategjik të mjedist jetësor nga zbatimi i Planit kombëtar aksional për luftën kundër shkretëtirëzimit në Republikën e Maqedonisë

03 maj 2018, Shkup

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor e fton publikun e interesuar në debatin publik mbi Raportin për vlerësimin strategjik të mjedist jetësor nga zbatimi i Planit kombëtar aksional për luftën kundër shkretëtirëzimitnë Republikën e Maqedonisë, i cili do të mbahet më 03.05.2018 (e enjte) në Hotelin“Bushi, resort & spa “, rr. “Qurçiska” nr. 21 (Çarshiaevjetër), Shkup, në orën 14:00.

Rendi i ditës

03 maj 2018

HotelBushi, resort & spa “, rr. “Qurçiska” nr. 21 (Çarshiaevjetër), Shkup, në orën 14:00.

 

14:00 – 14:30 Regjistrimi i pjesëmarrësve
14:30 – 14:45 Hapja e mbledhjes

Përfaqësues nga MMJPH

12:45 – 13:00 Procesi i hartimit të Planit kombëtar aksional për luftën kundër shkretëtirëzimitnë Republikën e Maqedonisë

Iskra Stojanova, koordinatore e projektit

13:00 – 13:20 Përmbajtja e Planit kombëtar aksional për luftën kundër shkretëtirëzimitnë Republikën e Maqedonisë

Prof. Ivan Blinkov / Prof. Dushko Mukaetov, konsulentë kombëtarë

13:20 – 14:00 Prezantimi i raportit mbi vlerësimin strategjik të mjedist jetësor nga zbatimi i Planit kombëtar aksional për luftën kundër shkretëtirëzimitnë Republikën e Maqedonisë

Juliana Nikova, eksperte e SEA

 

14:00 – 14:30 Pushim kafeje
14:30 – 15:30 Diskutim
15:30 – 16:15 Përfundime dhe mbyllja e mbledhjes
16:15 Koktej