ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗМЕНА НА ДАТУМ НА ЈАВЕН ПОВИК – ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА

Logo_GRB

 

Министертсвото за животна средина и просторно планирање известува за измена на датумот за доставување на документи за учество во претквалификација за доделување и спроведување на Договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични централи на Црна Река, до 16:00 по локално време CET во Скопје на 05.06.2020г., на адресата на Комисијата наведена подолу.

Г-ѓа. Јасна Иванова Давидовиќ

АД ЕСМ ул. 11 Октомври бр. 9

Скопје, Република С. Македонија

Тел:  +389 2 3149 167

еmail: jasna.ivanova.davidovic@elem.com.mk

 

Г-дин Виктор Андонов

Кабинет на Заменичката на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжена за економски прашања

Бул.Илинден бр. 2 Скопје,

Република Северна Македонија

Тел:  +389 2 3134211

Email: viktor.andonov@gs.gov.mk

 

Г-ѓа Љупка Димовска Зајков , Министерство за животна средина и просторно планирање

Пресвета Богородица бр. 3

Скопје, Република Северна Македонија

Тел:  +389 2 3251 414

Email: l.zajkov@moepp.gov.mk