Yearly Archives: 2016

Информација за оддржување на јавна расправа

Информација за одржување на Јавна расправа по Студија за оцена на влијание врз животната средина за проектот: Изградба на пречистителна станица за отпадни води во градот Битола Министерството за животна средина и просторно планирање ја известува заинтересираната јавност дека инвеститорот, Министерство за животна средина и просторно планирање со седиште на Бул. Гоце Делчев 18 во… Прочитај повеќе »

ИНФОРМАЦИЈА ДО МЕДИУМИ 13.12.2016

Почитувани, Ве известуваме дека на 14.12.2016г. (среда) министерот за животна средина и просторно планирање Башким Амети ќе се обрати на започнувањето на Твининг проектот за јакнење на административните капацитети за спроведување на Рамковната директива за отпад и директивите за посебните текови на отпад кој ќе се одржи во просториите на ЕУ Инфо Центарот во Скопје со… Прочитај повеќе »

Средношколци од Македонија, Италија, Полска, Турција, Шведска и Португалија заедно ќе учат да ја чуваат животната средина

Средношколци од Македонија, Италија, Полска, Турција , Шведска и Португалија заедно ќе учат да ја чуваат животната средина Секторот за комуникација со јавност на МЖСПП беше домаќин на професори во средни училишта од пет европски држави – Италија, Полска, Турција , Шведска и Португалија.  Посетата на професорите се должи на соработката со Средното eкономско-правно училиште… Прочитај повеќе »