Archives

-

(05.09.2012) Проектот “Имплементација и ратификација на Протоколот за тешки метали, Протоколот за POPs, и Гутенбуршки протокол” имаше за цел да им помогне на земјите од Западен Балкан преку подготовка на акциони планови да ги ратификуваат наведените протоколи и да имплементираат дел од нивните барања. Проектот беше координиран од страна на UNECE, а за секоја од… Continue reading »

-

(25-27.06.2012 год.) Во Истанбул – Турција, се одржа работилница на Националните експерти за Информациски системи за животната средина во Европа, на која учествуваше Никола Јакимовски, претставник од Министерство за животна средина и просторно планирање. На оваа работилница, учесниците имаа можност да се запознаат со плановите на Европската агенција за животна средина – ЕЕА – во… Continue reading »