Archives

-

(09-10.10.2012 год.) Во Стокхолм – Шведска, се одржа годишниот работен состанок на Националните референтни центри за соработка со Европската агенција за животна средина, во однос на програмата за Перспективни информации и услуги (FLIS). На состанокот учествуваше Ристо Јордановски од Македонскиот информативен центар за животна средина. Целта на состанокот беше, да се информираат учесниците за годишните… Continue reading »

-

(03-04.10.2012 год.) Во Истанбул – Турција, се одржа редовен работен состанок на Националните рефентни центри, односно тематски експерти за отпад во Еворпската агенција за животна средина. Домаќин на работилницата беше Турското Министерство за животна средина и урбанизам. Целта на состанокот беше да се осигура размената на информации во однос на имплементацијата на Рамковната директива за… Continue reading »

-

(19-21.09.2012 год.) Во Скопје – Хотел Александар Палас, се одржа конференција со наслов “Насочување на базите на податоци и форматите за размена на информации”, организирана од страна на Европската агенција за животна средина (ЕЕА). Министерот за животна средина и просторно планирање, Абдилаќим Адеми, ја отвори  конференција која е организирана во рамки на проектот “Кон заеднички… Continue reading »