Архива

Заедничката работилница на EIONET и работната група за емисиони инвентари и проекции

Заедничката работилница на EIONET и Работната група за емисиони инвентари и проекции, се оддржа од 11-13.5.2020 година преку Zoom Платформа. На состанокот од Македонскиот информативен центар за животна средина присуствуваше м-р Александра Н.Крстеска. На состанокот претставниците на CEIP како и лидерите на TFEIP ги презентираа заклучоците од Управното тело на ЕМЕР, статусот на репортирање на… Прочитај повеќе »

Состанок на Националните референтни центри – експерти за информациски и комуникациски системи во соработката со Европската агенција за животна средина

Во период од 6-7.02.2020 година во Копенхаген, Данска, се оддржа состанок на Националните референтни центри – експерти за информациски и комуникациски системи во соработката со Европската агенција за животна средина (EIS – Environmental Information Systems). На состанокот на кој зедоа учество 39 представници се дискутираше за новата платформа за репортирање -Reportnet 3.0 иимплементацијата на INSPIRE… Прочитај повеќе »

Работилница за Директивата за национални граници – плафони, во организација на работната група за квалитет на воздух и индустриски емисии во рамките на ЕРРА

Во периодот од 16-17.01.2020 година воВиена, Австрија, се одржа работилница за Директивата за национални граници – плафони, во организација на работната група за квалитет на воздух и индустриски емисии во рамките на ЕРРА (EU Environment Partnership Programme for Accession), и начинот на имплементација на оваа директива. На состанокот присуствуваа следните преставници од нашето министерство: Јани… Прочитај повеќе »