Koncesione

 

THIRRJE PUBLIKE Për grumbullimin e ofertave për ndarjen e koncesionit për shfrytëzimin e ujit për prodhimin e energjisë elektrike nga 37 hidrocentrele në pellgjet e lumenjve: Vardar, Treska, Bregallnica, Strumica dhe Drini i Zi
THIRRJE PUBLIKE Për grumbullimin e ofertave për ndarjen e koncesionit për shfrytëzimin e ujit për prodhimin e energjisë elektrike nga 11 hidrocentrele në pellgjet e lumenjve: Vardar, Treska, Bregallnica, Strumica dhe Drini i Zi