МК – НИ 051

АТМОСФЕРСКИ ВРНЕЖИ smile1 strelki
Дефиниција
Единици
Клучно прашање
Клучна порака
Оценка
Методологија
Релевантност за креирање на политиката
Цели
Општи мета-податоци
Последна измена:  февруари 26, 2020