МК – НИ 018

КОРИСТЕЊЕ НА ВОДНИ РЕСУРСИ smile1 strelki
Дефиниција
Единици
Клучно прашање за креирање на политиката
Клучна порака
Оценка
Методологија
Релевантност за креирање на политиката
Цели
Општи мета-податоци
Ndryshuar per here te fundit:  February 26, 2020