МК – НИ 038

ШУМСКИ ПОЖАРИ smile2 strelki i
Дефиниција
Единици
Клучно прашање за креирање на политиката
Клучна порака
Оценка
Методологија
Релевантност за креирање на политиката
Цели
Општи мета-податоци
Последна измена:  февруари 26, 2020