MK – НИ 08

УПОТРЕБА НА МИНЕРАЛНИ ЃУБРИВА smile strelki d
Дефиниција
Единици
Клучно прашање за креирање на политиката
Клучна порака
Оценка
Методологија
Релевантност за креирање на политиката
Цели
Обврска за известување
Општи мета-податоци
Ndryshuar per here te fundit:  February 26, 2020