Завршен состанок 

sostanok

На 13.05.2008 во Охрид се одржа завршниот состанок на твининг проектот “Подобрување на квалитетот на воздухот” во Република Mакедонија.

На овој состанок учествуваа: Државниот секретар на Министерството за животна средина г-дин Дејан Пановски, учесниците во твининг проектот, претставници од релевантните сектори при Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за економија, РЗЗЗ, УХМР, Европската агенција за реконструкција како и претставници на Секретаријатот за европски прашања на Република Македонија.

Целта на овој состанок беше лидерите на компонентите, од македонска, финска, и австриска страна да ги презентираат резултатите и препораките од одделните компоненти на овој проект на релевантните субјекти од нашaта земја и мисијата на еврoпската комисија со цел утврдување на придобивките и потребата од понатамошни активности во областа на квалитетот на воздухот.

ПРОГРАМА - Завршен состанок 13 мај 2008 год. Охрид

ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

Резултати:   
Компонента 1 - резултати

Компонента 2 - резултати

Компонента 3 - резултати

- Компонента 4 - резултати

Компонента 5 - резултати

- Преглед на проектот и резултати

Препораки: 
-
Компонента 1 - препораки - Фински партнер

- Компонента 1 - препораки - Австриски партнер

- Компонента 2 - препораки

- Компонента 3 - препораки

- Компонента 4 - препораки 

- Компонента 5 - препораки

- Мерење на емисии – препораки

Преглед на проектот и препораки