Управување со Проектот

Земја корисник – Република Македонија
Земја членка – Финска
Г-ѓа Светлана Ѓорѓева

(лидер на проектот, МЖСПП)

Г-дин Harri Piеtarila

(лидер на проектот, FMI, лидер на Компонента 3)

svetlana hari1
Г-ѓа Александра Несторовска-Крстеска

(ПТС асистент, лидер на компонента 4, експерт во компоненти 1,2,3,4 и 5, МЖСПП)

Г-ѓа  Tiina Harju

(Постојан твининг советник – ПТС, FMI)

aleksandra tiina
Г-ѓица Мартина Тоцева
(ПТС асиситент)
martina
ЛИДЕРИ НА КОМПОНЕНТИ
Земја корисник – Република Македонија  Земја членка – Финска
Г-ѓица Билјана Ставревска

(лидер на компонента 1, експерт во компонента 1, МЖСПП)          

 Г-дин  Alec Estlander  

(лидер на компонента 1, FMI)

biljana alec
Г-ѓа Маријонка Виларова

(лидер на компонента 2 и 3, МЖСПП) 

Г-дин Kari Mäkelä  

(лидер на компонента 2 ,VTT)

marijonka  kari
Г-ѓа Анета Стефановска  

(експерт во компонента 1,3 и 4, МЖСПП)            

Г-дин Harri Piеtarila   

(лидер на проектот, FMI, лидер на Компонента 3)

aneta hari1
Г-ѓа Александра Несторовска-Крстеска

(ПТС асистент, лидер на компонента 4, експерт во компоненти 1,2,3,4 и 5, МЖСПП)  

 Г-дин Jari Walden

(лидер на компонента 4, експерт во истата, FMI)

aleksandra jari
Г-дин Игор Пауновски

(лидер на компонента 5, компонента 2 и 5, МЖСПП) 

Г-дин Ari Karppinen

(лидер и експерт во компонента 5, FMI)

igor ari
 Експерти вклучени во Проектот
Земја корисник – Република Македонија      Земја членка – Финска
 Г-ѓа Александра Несторовска-Крстеска

(ПТС асистент, лидер на компонента 4, компоненти 1,2,3,4 и 5, МЖСПП)

 Г-ѓа Tuula Pellikka

(експерт во компонента 4, VTT)експерт во

aleksandra tuula
 Г-дин Љупчо Гроздановски

(експерт во компонента 4, МЖСПП)

 Г-дин Jochanes Roine

(експерт во компонента 4, VTT)

lupco jochanes
  Г-ѓа Маријонка Виларова

(лидер на компонента 2 и 3, МЖСПП)

 Г-дин Santtu Mattila

(експерт во компонента 2, СЅКЕ)

marijonka santuu
Г-ѓа Анета Стефановска

(експерт во компонента 1,3 и 4, МЖСПП)

Г-ѓица Birgitta Alaviippola

(експерт во компонента 3, FMI)

aneta birgita
Г-ѓица Билјана Ставревска

(лидер на компонента 1, компонента 1, МЖСПП)

Г-ѓа Kristina Saarinen

(експерт во компонента 2, SYKE) експерт во

biljana kristina
Г -дин Игор Атанасов

(експерт во компонента 4, МЖСПП)

Г-дин Harri Puustinen

(експерт во компонента 4,VTT)

igora harrip
Г-дин Игор Пауновски

(лидер на компонента 5,  компонента 2 и 5, МЖСПП)   

Г-дин Harri Piеtarila

(лидер на проектот, FMI,  експерт во компонента 2 и 5, МЖСПП) лидер и експерт во Компонента 3)

igor hari1
Г-ѓица Маргарета Цветковска

(експерт во компонента 4 и 5, МЖСПП)

Г-дин Mika Seppälä

(експерт во компонента 1, WFEPA)

driton   mika
Г-ѓа Арминда Рушити

(експерт во компонента 1,3 и 4)

Г-дин Alec Estlander

(лидер на компонента 1, FMI)

arminda alec
Г-дин Драган Бучев

(експерт во компонента 4, МЖСПП)

Г-дин Timo Salmi

(експерт во компонента 4, FMI)

dragan timo
Г-ѓица Маја Граматикова

(експерт во компонента 4, МЖСПП)

Г-ѓа Hannele Hakola 

(експерт во компонента 4, FMI)

maja   hanele
Г-дин Суат Ибиши

(експерт во  компонента 4, МЖСПП)                                                                       

Г-ѓа Vuokko Karlsson

(експерт во компонента 4, FMI)

suat vuokko
Г-ѓа Лилјана Тодоровска-Талевска                                                                   Г-ѓа Pirjo Kuronen 
(експерт во компонента 1, УХМР)                                                           (експерт во компонента 4, FMI)
 liljana  pirjo
Г-дин Мирко Цветковски

(експерт во компонента 4, УХМР)

Г-дин Ari Karppinen

(лидер и експерт во компонента 5, FMI)

mirko ari
Г-дин Михаил Кочубовски

(експерт во компонента 4, РЗЗЗ)

Г-дин Kari Mäkelä

(експерт во компонента 2 ,VTT)

vesna kari
Г-дин Jari Walden

(лидер на компонента 4, експерт во истата, FMI)

jari
 Granath                                                 Г-дин Harri

(експерт во компонента 4, FMI)

harri11
Antilla Г-ѓа Pia

(експерт во компонента 4, FMI)

pia
Помлад партнер на земјата членка – Австрија
Г-дин Lorenz Moosmann

(експерт во компонента 1)

 lorenz
Г-дин Wolfgang Spangl

(лидер на компонента 1 и експерт во истата)

volfgang
Г-ѓа Marina Froehlich

(експерт во компонента 1)

marina
Г-дин Cristian Nagl

(експерт во компонента 1)

cristian