ОУ “Димитар Миладинов”, Скопје


„Димитар Миладинов“- Основно училиште од главниот град Скопје, со 750 ученици,  од кои 50 се активно вклучени во програмата, а носители на активностите се 7-мо одделенците. Во рамките на програмата се спроведуваат различни активности, со цел да се зголеми еколошката свест на учениците и да се развива однос на љубов и грижа кон животната средина. Учениците од ОУ” Димитар Миладинов” веќе десет години ја мерат температурата на воздухот (минимална, максимална, моментална), температурата на почвата, влажноста на воздухот, атмосферскиот притисок, количество на врнежи и облачност.

dimitar

dimitar1

Лора, претставник од Мировниот корпус, Ивана и Игор,
првите членови на ГЛОБЕ

dimitar2

dimitar3

Aктивности на учениците
1. Атмосфера
2. Хидрологија
3. Земјина покривка

Публикации
Еколошки весник „Цутови“
Еко календар 2009

Презентации
ОУ “Димитар Миладинов”, Скопје