Соработка со други училишта

Прилеп – Лабин

На ден 28.09.2006 се оствари првиот чекор од соработката помеѓу средното училиште Мате Блажина од Лабин, Хрватска и средното училиште Орде Чопела од Прилеп. Професорката Наталија Ацеска го посети училиштето каде што ја пречекаа одговорните професорки за Глобе програмата, Чеда Перко и Мира Хрватин. Во една релаксирана и пријателска атмосфера се разменија многу искуства, мислења и идеи за понатамошни заеднички активности. Како резултат од таа средба произлезе потпишување на меморандум за соработка во рамките на Глобе програмата од страна на  директорите на инволвираните училишта.
http://globe-hr-mk.blogspot.com/

sorabotka

sorabotka1

sorabotka2

sorabotka3

 

Работна посета од Лабин во Прилеп

Во периодот од 03-07.Септември 2007, во училишето СОУ,,Орде Чопела,, беше реализирана работна посета во рамките на Глобе програмата од средното училиште Мате Блажина од Лабин, Хрватска. Професорките Чеда Перко и Мира Хрватин во придружба на неколку ученици престојуваа во училиштето при што се работеше на најразлични активности согласно Глобе протоколите. За време на нивниот престој преку заедничките делувања произлегоа значајни идеи за нови идни проекти кои бе се работеле паралелно на ниво на двете училишта

>>> Работна посета од Прилеп во Лабин

Во април 2008 година, во рамки на GLOBE програмата училишето СОУ,,Орде Чопела,, оствари посета на средното училиште “Мате Блажина”- Лабин Република Хрватска. Тимот на СОУ “Орде Чопела” се состоеше од 12 ученици, предводени од четворицата професори кои ја спроведуваат GLOBE Програмата и директорката Славица Петровска.
За време на престојот беше одржан час по историја и спорт и спортски активности. Учениците и професорите беа примени од директорот на училиштето и заменикот на градоначалникот на Лабин. Беа посетени стариот дел од Лабин, музеј и други знаменитости.

Во рамките на GLOBE Програмата учениците заеднички работеа на  испитување на вода и почва, и разменија значајни искуства. Одржана беше смотра на двете училишта, од страна на СОУ “Орде Чопела” беше организирана модна ревија  инспирирана од активностите на GLOBE.

Работна посета од Прилеп во Асеновград

Средното училиште во Асеновград, Св. Димитрија Солунски, покажа интерес за соработка со Средното училиште Орде Чопела, од Прилеп. Всушност, директорката на бугарското училиште Г-ѓа Аксинија Каменова во мај го посети Македонското училиште и одлучи да потпише договор за заедничка соработка со GLOBE протоколите. Г-ѓа Каменова беше многу задоволна кога повеќе се запозна со целите на програмата.

Бугарскиот амбасадор во Македонија, Г-н. Михо Михов беше непосредната врска. Тој беше многу добро информиран за факултативните активности во Орде Чопела и беше иницијатор да се препорача училиштето Орде Чопела како партнер училиште на Бугарското училиште.
Директорот и наставничката по биологија од СОУ Орде Чопела го посетија бугарското училиште во октомври и потпишаа меморандум за GLOBE соработка.

sorabotka4