АД ОРАНЖЕРИИ с.Хамзали, Босилово – Подружница: Работен погон НОВА СЛОГА Ресен