АГРИА АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДОО, Велес ( Р.Е. ФАРМА с. Чичево)