Контакт

 

Тел/факс
Кабинет на министер 3251-402 – Шеф на кабинет
3251-403 – Технички секретар
3251-460
3220-165 – факс
Кабинет на заменик министер 3251-417
Кабинет на државен секретар 3251-423
Сектор за одржлив развој 3251-490
Сектор за меѓународна соработка 3251-439
Сектор за општи работи 3251-457
Сектор за просторно планирање 3251-502
Македонски информативен центар за животна средина 3251-500
Сектор за Европска Унија 3251-577
Сектор за локална самоуправа и управно надзорни работи 3251-572
Сектор за финансиски прашања 3251-453
Управа за животна средина 3251-461 – Технички секретар
Сектор за води 3251-477
Сектор за отпад 3251-463
Сектор за природа 3251-462
Сектор за животна средина 3251-466
Сектор за индустриско загадување и управување со ризик 3251-478
Просторно информативен систем 3251-522
3251-523
3251-509
Архива на МЖСПП 3251-530
Државен иснпекторат за животна средина 3220-157 Директор 3220-112 Инспектори 3220-198 Инспектори
Сектор за комуникација со јавноста 3251-449
3225-237

Обратете се до министерот

Вашето име (задолжително)

Вашиот Email (задолжително)

Предмет

Вашата порака