Министерство

baskim_ameti_m111
Башким Амети

Политика за квалитет

Визија

Органограм

Поранешни министриM-р Стево Темелковски
ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР

Д-р Соња Лепиткова

Органи во состав


ДРЖАВНИ СОВЕТНИЦИ


Сектори