Министерство

Садула Дураки
Садула Дураки

Политика за квалитет

Визија

Органограм

Поранешни министри

ЗАМЕНИК МИНИСТЕР

Јани Макрадули
Јани Макрадули
ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР

Органи во состав


ДРЖАВНИ СОВЕТНИЦИ


Сектори