Охис Винил Хлорид 2
Monomeri i vinil klorurit  do të derdhet dhe transportohet nga vendi sapo të lejojnë kushtet e motit të nevojshëm për punë të sigurt me këtë lëndë kimike
Sa i përket dezinformatave që po përhapen në rrjetet sociale këto ditë për rrezikun e rezervuarit në të cilin mbeturinat e monomerit të vinil klorurit
minist.
Qeveria deri më tani, nuk ka hequr kompetencat e asnjë komune në fushën e menaxhimit të mbeturinave
Qeveria informon se deri më tani nuk ka hequr kompetencat e administrimit të mbeturinave të ndonjë komune në vend. Kompetenca dhe detyrimet për grumbullimin, seleksionimin,
minist.
.
.
Zoom_MZSPP
Takim koordinues me OJQ-të për fillimin e fushatës për mbrojtjen e Malit Sharr
Qendra për edukim dhe zhvillim – CED në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor (MMJPH) dhe Programin e KB-ve për Mjedisin Jetësor
104423438_1589910564517875_6972449817659666782_o
PËRPARIMI I AKTIVITETEVE PËR MBROJTJEN E MALIT TË OSOGOVËS DHJE MALIT SHARR: U hartua Projekt-vendimi për shpalljen e Maleve të Osogovës si Peisazh të Mbrojtur
Pas miratimit të nismave të MMJPH për të shpallur Malin e Sharrit park kombëtar dhe Malet e Osogovës si zonë të mbrojtur të kategorisë V
minist.
Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor informon se është përgatitur Draft – Vendimi për shpalljen e një pjese të Maleve të Osogovës zonë të mbrojtur të kategorisë V – rajon i mbrojtur.
Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor informon se është përgatitur  Draft – Vendimi për shpalljen e një pjese të Maleve të Osogovës zonë të


 Më shumë ngjarje - 2015

MMJPH

MMJPH