Соопштение за јавноста 17.12.2015 год.

Денеска, на 17 декември 2015г. (четврток), министерот за животна средина и просторно планирање, Нурхан Изаири, ќе одржи состанок за состанок со градоначалниците на општините: Тетово, Кичево, Битола, Кавадарци и Градот Скопје на кој ќе се дискутира за појавата на епизодите со високи концентрации на PM10 честичките како и за активностите кои треба да се преземат од страна на надлежните институции со цел подобрување на квалитетот на воздухот на територијата на Република Македонија.

По состанокот, во 14:00 часот ќе бидат дадени изјави за медиумите (Сала за конференции на МЖСПП, бул. Гоце Делчев бр.18- зграда на МРТВ, кат 10).