INFORMATË PËR MEDIA 07.12.2015

Ju informojmë se më datë 09.12.2015 (e mërkurë), ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Nurhan Izairi, kryetari i komunës së Berovës Dragi Naxhinski, kryetari i komunës së Pehçevës Igor Popovski, drejtori i NPK “Usluga”- Berovë Lupço Drakallski dhe drejtori i NPK “Komunalec”-Pehçevë Vanço Sekullovski, do të nënshkruajnë marrëveshjen për zbatimin e projektit IPA “Rehabilitimi dhe zgjerimi i rrjetit të kanalizimit në komunën e Berovës“.

Nënshkrimi i marrëveshjes do të bëhet në ambientet e Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor

(ndërtesa e RTVM-së, kati i 10-) në orën 13.30

Ju ftojmë që me ekipet tuaja të merrni pjesë në këtë ngjarje.