Соопштение за јавноста 19.11.2015 год.

Ве информираме дека утре на 20.11.2015г. (петок), министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири заедно со Н.Е. Лоренс ОЕР амбасадор на Франција и Н.Е. Луиза Винтон, постојан претставник на УНДП во Македонија ќе ги доделат наградите за најдобри достигнувања на учесниците на фотоконкурсот „Делувај Сега“ и натпреварот за медиуми „Борба против климатските промени“.

Настанот ќе се одржи во Ли Кафе (позади Млечен ресторан) во 11:30 часот.

Ве покануваме со Ваши екипи да присуствувате на настанот.

 Ju informojmë se nesër më 20.11.2015 (e premte), ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Nurhan Izairi, së bashku me E.T. Lorens OER, ambasador i Francës dhe E.S Louiza Vinton, përfaqësuese e përhershme e UNDP-së në Maqedoni, do t’i ndajnë shpërblimet për arritjet më të mira të pjesëmarrësve të foto konkursit “Vepro Tani” dhe garës për mediat “Lufta kundër ndryshimet klimatike”.

Kjo ngjarje do të mbahte në Li Kafe (prapa Restorantit të qumështit) në ora 11:30.

Ju ftojmë që me ekipet Tuaja të merrni pjesë në këtë ngjarje.