Соопштение за јавноста 02.10.2015 год.

акедонија без отпад 2015 год.- општина Гостивар

Ве информираме дека утре, на 3-ти октомври 2015г. (сабота), во 11:00 часот, министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и градоначалникот на општина Гостивар Невзат Бејта ќе се приклучат на националната кампања „Македонија без отпад 2015“ во акцијата на чистење на отпад, на локација „Стари касарни“ на патот кон Русино.

Ве покануваме со Ваши екипи, медиумски да го покриете настанот.

 

 

Maqedonia pa mbeturina 2015komuna e Gostivarit

Ju informojmë se nesër, më 3 tetor 2015(e shtunë), në ora 11:00 , ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Nurhan Izairi dhe kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta do të kyçen në fushatën kombëtare „Maqedonia pa mbeturina 2015“ në aksionin e pastrimit të mbeturinave, në lokacionin „Kazermat e vjetra“ në rrugën për në Rusino.

Ju fojmë me ekipet Tuaja mediatike që ta mbuloni ngjarjen .