ИНФОРМАЦИЈА ДО МЕДИУМИ 21.09.2015 год.

Ве информираме дека, на 21.09.2015г. (понеделник), министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири, ќе ја отвори јавната стручна расправа занацртот за изменување и дополнување на водостопанската основа на Република Македонија за акумулација „Јагмулар„ на река Брегалница.

Почетокот на расправата е закажан за 12:00 часот во Стопанска Комора во Скопје

Ве покануваме со Ваши екипи да присуствувате на настанот.