УЧЕСТВУВАЈТЕ НА НАТПРЕВАРОТ НА ЕЕА И ОСВОЈТЕ НАГРАДА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ВИЗИЈА ВО 3 СЛИКИ