Informacione publike

Të nderuar, Ju informojmë se të gjithë përdoruesit e shërbimeve dhe informacioneve nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor mund ta bëjnë këtë përmes telefonit në numrat: 076 456 716 ose 070 243 123 ose në adresën e mëposhtme të postës elektronike:  infoeko@moepp.gov.mk  ose skj.mzspp@gmail.com