Информација за јавност

Почитувани, Ве информираме дека сите корисници на услуги и информации од Министерството за животна средина и просторно планирање тоа можат да го сторат телефонски  на броевите: 076 456 716 или 070 243 123 или на електронска адреса:  infoeko@moepp.gov.mk или skj.mzspp@gmail.com