INFORMATË PËR MEDIA

Të nderuar,

Ju informojmë se më 4 nëntor 2019 (e hënë), ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Naser Nuredini, do të mbajë fjalim në promovimin eshqyrtimit të Tretë të gjendjes së mjedisit jetësor, i cili do të mbahet në Hotelin Holidej In, në orën 10.

Qëllimi i promovimit është të informohen të gjitha palët e interesuara për nevojat e identifikuara lidhur me masatadekuateqë duhet zbatuar në sferën e mjedisit jetësor si dhe të krijohet një komunikim më i mirë dhe afirmim i mjedisit jetësor për të gjithë palët e interesuara.

Ngjarja organizohet nga Komisioni ekonomik i Kombeve të Bashkuara për Evropën (UNECE) në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor.

Ju ftojmë me ekipet tuaja të merrni pjesë në këtë ngjarje.

 

ZYRA E KOMUNIKIMIT