Соопштение за продолжување на крајниот рок за поднесување на понуди на тендерот за избор на технологија за HCH во кругот на ОХИС

UNIDO, агенција која што е одговорна за имплементација на проектот: „Отстранување на техничките и економските бариери за започнување на ремедијацијата на локациите контаминирани со α-HCH, β-HCH и линдан во ОХИС“, го продолжи крајниот рок за поднесување на понуди до 16.12.2019.

Подолу е линкот до тендерот на веб страната на UNIDO https://www.unido.org/resources-procurement/notices Event No.1100127349.