Kumtesë për zgjatjen e afatit për dorëzimin e ofertave të tenderit për zgjedhjen e teknologjisë HCH në rrethin e OHIS -it

UNIDO, agjencia që është përgjegjëse për zbatimin e projektit: “Heqja e barrierave teknike dhe ekonomike për fillimin e remediacionit të vendeve të kontaminuara me α-HCH, β-HCH dhe lindan në OHIS “, zgjati afatin e paraqitjes së ofertave deri më 16.12.2019.

Më poshtë është linku i tenderit në web faqen e UNIDO https://www.unido.org/resources-procurement/notices  Event No.1100127349.