Соопштение за јавноста

Почитувани, Ве информираме дека, заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули и Амбасадорот на Европската Унија,Самоел Жбогар, ќе се обратат на завршниот настан на проектот “Подготовка на проектните студии (FSs, EIAs, CBAs), изведбен проект и тендерска документација за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Источен и Североисточен регион ” финансиран од ЕУ.

Настанот ке се одржи на 13 септември 2017 година (среда)  со почеток во 10:30 часот, во ЕУ Инфо Центарот.

Ве покануваме со Ваши екипи да присуствувате на настанот.

Të nderuar, Ju informojmë se zëvendësministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Jani Makraduli dhe ambasadori i Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar, do të mbajnë fjalime në ngjarjen përfundimtare të projektit “Përgatitja e studimeve projektuese (FSs, EIAs, CBAs), projektit të realizimit dhe dokumentacionit të tenderit për krijimin e një sistemi të integruar dhe financiarisht të qëndrueshëm për menaxhim me mbeturinat në Rajonin Lindor dhe Verilindor“, i financuar nga BE-ja.

Ngjarja do të mbahet më 13 shtator 2017 (e mërkurë) me fillim në orën10:30  në Qendrën Informative të Be-së.

Ju ftojmë që me ekipet tuaja të merrni pjesë në këtë ngjarje.