Парк на ветерна електрана „ЕУРОИНГ“ со снага од 30 MW на територија на о.Богданци