Изградба на автопат А2, делница Гостивар-Кичево

Известување за намера за изградба на автопат А2, делница Гостивар-Кичево