Thirrje Publike për realizimin e Programit për uljen e ndotjes së ajrit për vitin 2019 – Filtrat e NVM

Institucioni i cili publikon:Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Afati i aplikimit: 23.09.2019

Thirrja publike është publikuar në uebfaqen e Qeverisë së RMV-së në linkun vijues:

https://vlada.mk/node/18950