Резултати од Конкурсот за распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа животна средина за 2020 година

Резултати од објавениот Конкурс за распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа животна средина за 2020 година (објавени во Службен весник на РСМ бр.108/2020 на 24 април 2020 година).