REKOMANDIME PËR MENAXHIM ME MBETJET PËR QYTETARËT QË JANË NË KARANTINË OSE NË VETËIZOLIM ME RAST TË DYSHIMTË NË SHTËPI

MBETJET PERSONALE (SIÇ JANË FACULETAT, LECKAT E PASTRIMIT PËR PËRDORIM TË NJËHERSHËM, MASKAT ​​OSE DOREZAT) NË MËNYRË TË SIGURTË TË VENDOSEN NË QESE TË MBETJEVE PËR PËRDORIM TË NJËHERSHËM!

QESET DUHET TË MBUSHEN DERI NË 2/3 E KAPACITETIT TË TYRE. KËTO QESE DUHET TË VENDOSEN BRENDA NJË QESEJE TJETËR, TË LIDHURA DHE TË DEPONUARA NË KONTEJNERËT E ZAKONSHËM TË MBETJEVE SHTËPIAKE.

MBETJET E TJERA SHTËPIAKE MUND TË HIDHEN SI ZAKONISHT.

ALB_1

 

REKOMANDIM SHTESË SE SI TË VEPROHET ME MBETJET NGA PAJISJET MBROJTËSE

DUHET TË VISHEN PAJISJET MBROJTËSE NGA PUNËTORËT KOMUNAL PËRKATËSISHT TË GJITHË GRUMBULLUESIT E MBETJEVE.

ZBATIMI I PROCEDURËS SË PËRSHKRUAR MË LARTË GJATË LARGIMIT TË PAJISJEVE MBROJTËSE NGA TË GJITHË PERSONAT QË I PËRDORIN ATA GJATË  KRYERJES SË DETYRAVE PËRKATËSE.

ALB_2