KINEMA E UDHËTIMIT, Promovim i video” Mali i Sharrit – parku kombëtar i ardhshëm “, fsh.Kamjan

1Qendra për Edukim dhe Zhvillim (CED) në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Fizik (MEEPP) dhe Programin e Kombeve të Bashkuara për Mjedisin (UNEP) kanë filluar aktivitete në terren për të zbatuar fushatën publike për shpalljen e Malit Sharr për Park kombetar.
Në ngjarjen e parë të këtij lloji në lokalitetin e “Te Dushku” në fshatin Kamenjan, një fjalim përshëndetës u mbajt nga kryetari i CED, Metin Muaremi, i cili prezantoi qëllimin e projektit dhe aktivitetet e ardhshme në të cilat ai kërkoi përfshirje dhe mbështetje maksimale të vendasve në proces.
Më pas u prezantua videoja promovuese “Mali Sharr – park i ardhshëm kombëtar ” dhe në fund, përmes një bisede joformale, popullata lokale pati mundësinë të shtronte pyetje, të shprehte mendimet e tyre dhe të njihej më hollësisht me rëndësinë dhe rëndësinë e mbrojtjes së zonës.

#TaMbrojmëSharrin #ДаЈаЗачувамеШара