Osogova Personale dhe e Ndryshme!

Le të ruajmë “peisazhin rural të Osogov;ës” specifike, e cila u formua ndër vite si rezultat i lidhjes karakteristike midis njerëzve dhe natyrës dhe vlerave të jashtëzakonshme natyrore, kulturore dhe historike të Maleve të Osogovës.

Mbrojtja e një pjese të Maleve të Osogovës në kategorinë e V – peisazh i mbrojtur, nënkupton ruajtjen e vlerave natyrore, sigurimin e menaxhimit të qëndrueshëm të natyrës dhe përdorimin e duhur të burimeve natyrore, por njëkohësisht edhe cilësi më të mirë të jetës së popullatës, infrastrukturë më të mirë, zhvillim të biznesit të vogël, bujqësisë, turizmit dhe produkteve me brende.

Osogovo

Shijoni bukuritë dhe pasurinë e Osogovës!

Një Osogovë ashtu siç duam që të jetë: e pastër, e gjelbër dhe e zhvilluar!

#TaMbrojmëOsogovën
#OsogovaPersonalishtDheNdryshe #PellguiBregallnicës #CHinMK