U mbajt Mbledhja e Dytë e Komitetit Kombëtarë të Investimeve

(07.12.2015) Zv/ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Stevo Temelkovski mori pjesë në Mbledhjen e Dytë të Komitetit Kombëtarë të Ivestimeve në të cilën u shqyrtuan propozim projektet në sektorin e transportit, energjetikës, social dhe mjedisit .

NiPAC

NiPAC 2

Në segmentin dedikuar mjedisit, zv/ministri Temelkovski informoi se Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor ka përgatitur një listë të vetme të projekteve për mjedisin, ku prioritet i është dhënë projekteve në sferën e menaxhimit me ujërat e zeza dhe menaxhimit me mbeturinat.