Одржан Втор состанок на Националниот инвестициски комитет

(07.12.2015) Заменик министрот за животна средина и просторно планирање Стево Темелковски учествуваше на Вториот состанок на Националниот инвестициски комитет на кој што се разгледуваа предлог проектите во секторите тренспорт, енергетика, социјала и животна средина.

NiPAC  NiPAC 2

Во сегментот наменет за животната средина, заменик министерот Темелковски информираше дека Министерството за животна средина и просторно планирање има подготвено единствена листа на проекти за животна средина, во која приорите е даден на проектите во облата управување со отпадни води и управување со отпадот.