Shpallje për mbajtjen e debatit publik mbi Projekt-Planin për Menaxhimin e Trashëgimisë Natyrore dhe Kulturore në Rajonin e Ohrit 2019-2028 dhe për Vlerësimin Strategjik tëNdikimit ndaj Mjedisit Jetësor

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor po e informon publikun e interesuar se organizon 3 debate publike për Projekt-Planin e Menaxhimit të Trashëgimisë Natyrore dhe Kulturore në Rajonin e Ohrit 2019-2028 dhe për Vlerësimin Strategjik tëNdikimit ndaj Mjedisit Jetësortë të njëjtit

Debatet publike do të mbahen në:

- Shkup, më 11.11.2019 në Klubin e Deputetëve me fillim nga ora 12:00. (Programi)

- Ohër më 12.11.2019 në Shtëpinë e Kulturës “Grigor Përliçev” me fillim nga ora 12:00 (Programi)

-Strugë më 12.11.2019 në Sallën e Këshillit Komunal, me fillim në ora 3:30 (Programi)