Министерството за животна средина и просторно планирање информира дека е изготвена Нацрт – Одлука за прогласување на дел од Осоговските Планини за заштитено подрачје од категорија V – заштитен предел.

Министерството за животна средина и просторно планирање информира дека е изготвена Нацрт – Одлука за прогласување на дел од Осоговските Планини за заштитено подрачје од категорија V – заштитен предел.

Документите се достапни на следните линкови:

Нацрт – Одлука за прогласување на дел од Осоговските Планини за заштитено подрачје од категорија V – заштитен предел

ИЗВЕСТУВАЊЕ -за изработка на акт за прогласување на дел од Осоговските планини за заштитено подрачје во категоријата заштитен предел