Макрадули на работилница за предизвиците на новите технологии на мониторинг на квалитет на воздух

Денеска во Штип се одржа работилница на тема „Како до повеќе податоци за подобар воздух”, во организација на Универзитетот “Гоце Делчев”, Штип, во соработка со ФИНКИ, ФЕИТ и МЖСПП. На настанот, заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули одржа презентација на која зборуваше за предизвиците на новите технологии на мониторинг на квалитет на воздух, законската усогласеност и подобрувањето на квалитетот на податоците, како и за зголемувањето на покриеноста и развојот на идните мрежи за мониторинг.

Во своето опсежно излагање Макрадули истакна дека се залага за институцијализирање на едно советодавно тело кое Министерството за животна средина и просторно планирање планира да го формира со експерти од универзитетите во нашата држава, МАНУ и Фондот за иновации.

Притоа тој додаде дека наскоро треба да произлезе една информатичка платформа која ќе ги обединува сите податоци, мерења, студии и истражувања, заедно со предлози и решенија како да ја подобриме состојбата со квалитетот на воздухот во целата држава. Исто така, во рамките на ова советодавно тело ќе се бараат фондови за финансирање на сите активности и решенија за научно и долгорочно справување со проблемот со загадувањето на амбиенталниот воздух.

Проф. д-р Дејан Мираковски од Универзитетот “Гоце Делчев” преку својата презентација објасни како најдобро можат да се усогласат нашите со европските критериуми за мерење, но и како најлесно да се имплементираат соодветните технологии за мерење на квалитетот на амбиенталниот воздух.
Во рамки на работилницата се разви плодна дискусија во која со свои идеи, излагања и презентации учествуваа и експерти од Факултетот за информатички технологии ФИНКИ од Скопје, како и од Македонската Академија за науки и уметности и од Програмата за развој на Обединетите Нации УНДП.