N J O F T I M për përgatitjen e Projektligjit për shpalljen e një pjese të Malit Sharr si zonë e mbrojtur në kategorinë II – Park kombëtar

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor njofton se ka filluar procedura për miratimin e Projektligjit për shpalljen e një pjese të Malit Sharr si zonë të mbrojtur në kategorinë II – Park Kombëtar. Më shumë detaje për procedurën dhe për përfshirjen e publikut në procesin e konsultimeve do të gjeni në dokumentin e mëposhtëm.

N J O F T I M për përgatitjen e Projektligjit për shpalljen e një pjese të Malit Sharr si zonë e mbrojtur në kategorinë II – Park kombëtar